Zoom för e-möten

Zoom är det verktyg som lärare, forskare och studenter vid Umeå universitet kan använda för att skapa e-möten. Nu i uppsatsseminarietider kan det vara lämpligt att bekanta sig med hur mötesverktyget fungerar.

Fortsätt läsa