Är du effektiv lilla myndighet?

I avsnitt 478 av Mediespanarna diskuteras hur förändringen av utbildningsutvärderingar orsakat mer omfattande byråkrati. Radikala lösningar på utbildningskvalitet föreslås.

Fortsätt läsa