Videosamlingar

Verktyg – Umanista videoserie

I denna videoserie tar vi upp allehanda (oftast digitala) verktyg, appar, program, eller andra resurser som kan användas i lärares undervisningspraktik. Videoserien finns tillgänglig i Umanistas videokanal på YouTube. Om ni vill se videofilmerna i ett större format kan ni välja att se filmen i helskärmsläge.

Samtal – Umanista videoserie

I denna videoserie tar du del av samtal, intervjuer och presentationer i videoform. Videoserien finns tillgänglig i Umanistas videokanal på YouTube.

Humlab Talks videoserie

I Humlabs regi arrangeras regelbundet föredrag – Humlab Talks – som kan vara relevanta för Umanistas nätverk. Föredragen streamas live, arkiveras i videoformat och tillgängliggörs genom Humlabs videokanal på UmUPlay.