Om Umanista

Vad är Umanista?

Umanista är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vars mål är att digitalt skapa och dokumentera pedagogiska samtal, diskussioner och resurser, och därigenom göra dem tillgängliga och användbara för alla lärare vid humanistiska fakulteten under en lång tid. Vi hoppas att detta kommer att leda till en ny form av pedagogisk kompetensutveckling som sker kontinuerligt och resurssnålt.

Projektet erhöll Punktum-medel av UPL under hösten 2018 och kommer att genomföras under 2019 och 2020, med en förhoppning om att projektet kommer bli ett mer permanent inslag inom humanistiska fakultetens ramar.

Organisation

Projektledare: Jenny Eklöf (Institutionen för idé- och samhällsstudier)
Övriga medverkande: Erik Lindenius (Kultur- och medievetenskaper) och Stefan Gelfgren (Humlab)

Diskutera

Som lärare vid Humanistiska fakulteten (eller övriga fakulteter vid universitet och högskolor) är du välkommen att skriva diskussionsinlägg under varje post. Första inlägget du gör behöver godkännas av en administratör. För att bli godkänd måste du använda ditt riktiga namn och din universitetsadress.

Kom ihåg att hålla en respektfull ton i dina inlägg.

Vill du bidra?

Vill du bidra med dina tankar, idéer, reflektioner, erfarenheter och resurser på denna blogg? Kontakta projektledare Jenny Eklöf eller lägg till ett idéförslag på “idésidan” som ligger som en undersida under fliken Om Umanista i den översta menyn.