Om Umanista

Vad är Umanista?

Umanista är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vars mål är att digitalt skapa och dokumentera pedagogiska samtal, diskussioner och resurser, och därigenom göra dem tillgängliga och användbara för alla lärare vid humanistiska fakulteten under en lång tid. Förhoppningen är att detta kommer att leda till en ny form av pedagogisk kompetensutveckling som sker kontinuerligt och resurssnålt.

Projektet erhöll Punktum-medel av UPL under hösten 2018 och kommer att genomfördes under 2019 och 2020, med Jenny Eklöf som projektledare. Från och med 2021 finansieras projektet av humanistiska fakulteten och Erik Lindenius är ensam projektansvarig.

Organisation

Projektledare: Erik Lindenius (Kultur- och medievetenskaper)

Diskutera

Som lärare vid Humanistiska fakulteten (eller övriga fakulteter vid universitet och högskolor) är du välkommen att skriva diskussionsinlägg under varje post. Första inlägget du gör behöver godkännas av en administratör. För att bli godkänd måste du använda ditt riktiga namn och din universitetsadress. Kom ihåg att hålla en respektfull ton.

Vill du bidra?

Vill du bidra med dina tankar, idéer, reflektioner, erfarenheter och resurser på denna blogg? Kontakta Erik Lindenius eller lägg till ett idéförslag på “idésidan” som ligger som en undersida under fliken “Om Umanista” i den översta menyn.