WorkFlowy är ett intuitivt och smidigt planeringsredskap som kan användas för att snabbt strukturera olika projekt.