Den 7 maj ordnade Humanistiska fakulteten ett digital lunchseminarium där fakultetens lärare inbjöds att samtala om sina erfarenheter av digitaliseringen.

Under denna timme behandlades bland annat:

  • Saknaden efter ett vardagligt informationsutbyte kring pedagogik. Men också förlusten av den vardagliga avläsningen av gruppdynamik i de fysiska undervisningsmiljöerna.
  • Hur vissa typer av studenter pedagogiskt missgynnas av isolering.
  • Problem med, och anekdoter från, liveföreläsningar. Allt från att “läsa av” det digitala rummet och rigga inspelning från bullriga slöjdmiljöer, till studenter som gör privata och underliga saker framför kameran.
  • Upplevelsen av förståelse från studenter som genomgick omvandlingen från campus till tidigalt tillsammans med lärarna och den till mindre förståelsen från studenter som började under pandemin.
  • Digitaliseringens negativa effekter på utbildningsinslag som kräver taktil eller rumslig förståelse.
  • Digitaliseringens positiva effekter på vissa inslag, som till exempel nätkurser och uppsatshandledning. Snabb uppkoppling har möjliggjort nya former av kursupplägg.

Nästa möte kommer handla om studentcentrerat lärande. Vill du veta mer om seminarierna? Kontakta fakultetens utbildningsledare.