Hur mycket video hinner du som lärare producera på åtta timmar? Jag testade frågeställning genom att börja helt från noll. Ingen färdig idé, inget gammalt manus eller campusföreläsning, utan en helt tom manussida. Resultatet ser du nedan.

I själva utmaningen ingick naturligtvis också att utnyttja videoformatet till fullo. Att bara sätta sig framför en kamera och prata löst sammanhängande gills inte. Videon ska ha en tydlig röd tråd och sakna “dötid”.

Själva experimentet skedde stötvis över två dagar eftersom den akademiska tillvaron som bekant sällan tar hänsyn till att du som lärare skulle behöva jobba ostört.

Efteråt har jag gjort följande reflektioner:

  1. Inom denna tid hann jag av naturliga skäl inte få med någon form av instudering och syntetisering av vetenskapliga studier. Videon blev således mer av ett kåseri snarare än något forskningsnära. Slutsatsen är att om man vill åstadkomma mer “forskning i utbildning” så är åtstramad tid inte en kvalitets-ökande faktor.
  2. De åtta timmarna var intensivt arbete i den bemärkelsen att jag inte använde någon tid till att stanna upp och reflektera. Manus behövde naturligtvis några omstruktureringar och jag behövde därtill lägga 15 minuter på hur jag skulle lösa två övergångar i presentationen. I övrigt var det intensiv produktion. Det är inte ett optimalt eller särskilt kreativt sätt att arbeta i längden. Under textningen upptäckte jag flera formuleringar som är otydliga eller lite klantigt uttryckta. Men då var det för sent att ändra.
  3. Textningen tog 2 timmar av de totalt 8 jag hade till förfogande. Alltså 25 % av min tid! Och då försökte jag vara “tidssmart” från start genom att skriva ett manus i förväg och försöka hålla inläsningen så manusnära som möjligt. Hade jag behövt transkribera hela videon hade det tagit ännu längre tid. Att använda automatiserade transkriberingsprogram hade möjligen förkortat tiden något, men de kräver fortfarande att varje textrad granskas noga eftersom det är viktigt att formuleringar och begrepp återges korrekt.