Behöver du rätta många texter på kort tid? Matrisen är utvecklad av Erik Lindenius till MKV- och Journalistikprogrammen för att kunna ge en snabb betygsmotivering med hjälp av en bokstavs- och sifferkombination.