Gäller begreppet uncanny valley även kommunikativa situationer? I denna video argumenterar jag för att vi ofta medvetet eller omedvetet skapar ett glapp i våra föreläsningar. Och hur vi med några några enkla justeringar kan överbrygga det gapet.