Går det att utan extra kostnad planera en kurs för att den antingen ska gå på campus eller nät? Erik Lindenius argumenterar för att Umeå universitets vaga hållning till höstterminens campusundervisning kommer påverka kvaliteten på utbildningarna. Håller du med?