(Video instructions down below are in English)
Nu i tider av coronavirus ställer vårt eget universitet om från campusundervisning till nätundervisning. För många som tidigare inte undervisat nätbaserat kan uppgiften kännas övermäktig, men samtidigt är förutsättningarna för att klara av detta bättre idag än vad de skulle varit ifall samma drastiska åtgärder hade behövt vidtagas för säg 5-10 år sedan. De flesta känner sig exempelvis hyggligt trygga med att tillgängliggöra material till och kommunciera med studenter via en lärplattform.

Alla har dock inte vanan inne vad det gäller att spela in föreläsningar, eller andra typer av videoinspelningar. Det finns en uppsjö program och appar för att göra inspelningar, men det vanligaste vid vårt lärosäte är antingen att lärare gör inspelningarna direkt i det som hos oss kallas UmUPlay eller att de använder programmet Camtasia. UmUPlay är integrerat med lärplattformen, och lärare kan där göra inspelningen direkt från plattformen och publicera sin film på den för kursen aktuella kurssajten. En annan vanlig lösning är att institutionen köpt licenser på programmet Camtasia, och att lärare använder detta program för att skapa själva inspelningen och därefter laddar upp filmen i UmUPlay. Camtasia har fördelen (och nackdelen) att det är mer avancerat vad det gäller redigeringsmöjligheterna. För att underlätta för de lärare som är ovana vid Camtasia, eller aldrig har använt programmet, följer här tre instruktionsfilmer (på engelska) som visar:

  1. Hur man spelar in en skärminspelad Powerpoint-föreläsning direkt genom Powerpoint-programmet.
  2. Hur man redigerar filmen i Camtasia (brusreducering och bortklippning av oönskat innehåll)
  3. Hur man sparar filmen i rätt format, laddar upp den i UmUPlay, samt bäddar in den i lärplattformen Cambro.
Dela via: