Det är idag vanligt att lärare använder olika digitala enkätverktyg för att interagera med sina studentgrupper. Läraren har förberett olika frågor och kursdeltagarna kan genom att gå in på en angedd länk anonymt svara på frågorna, och i realtid sedan se resultaten växa fram och visuellt representeras på någon form av skärm eller projicerad yta. På nätkurser är det inte lika vanligt att använda denna metod, men det är egentligen lika enkelt. En variant är att använda ett gratisverktyg som heter Answergarden, och jag tänkte här under visa hur jag använde det på en kurs jag ansvarade för under våren 2019, kursen Popular Science: History, Theory, Practice, 7.5 hp. I en Answergarden kan studenter svara med att ange vissa ord, och orden bildar sedan ett ordmoln där de ord som återkommer ofta blir större.

Den pedagogiska idén med snabbenkäter (eller vad vi nu ska kalla dem) är att vi som lärare snabbt kan skapa oss en föreställning om vad studenterna tänker och tycker om olika saker. De kan användas exempelvis för formativ utvärdering, eller för att ringa in vilken förförståelse som studenterna har om olika kunskapsområden. Det var det sistnämnda jag var ute efter på kursen jag höll i – jag ställde helt enkelt en fråga om vad ordet ”populärvetenskap” fick dem att tänka på. De skulle ange detta med tre ord. Jag gjorde sedan om samma sak i slutet av kursen, för att se ifall kursens på något sätt ändrat deras förståelse av begreppet populärvetenskap. Men jag hade också andra motiv med att lägga in denna övning tidigt på kursen. Jag letar alltid efter möjligheter för mina nätstudenter att komma till uttryck och vara aktiva, och då inte bara genom de examinationsuppgifter de genomför. Denna lilla övning genomfördes under kursens första introduktionsvecka, och jag tänkte på den som en isbrytaraktivitet där studenterna (som då inte kände varandra) kunde delta med väldigt liten (psykologisk) risk. Ordmolnet som skapades såg ut så här:

Här nedan finns instruktioner om hur du använder AnswerGarden. Du kan också ladda ned instruktionerna som en sammanhållen PDF-fil. Länken till filen finns längst ner på denna sida.