Jag hittade en intressant video om förberedelserna bakom att ge ett 15 min långt TED Talk. Flera veckors ångest och sedan … total eufori.

Det videon illustrerar tydligt är hur mycket förberedelser och träning som ligger bakom en till synes “vanlig” 15 minuters presentation. Jag tror att det är bra om vi adresserar illusionen att en “vanlig” presentation är något som går snabbt att slänga ihop.

Som föreläsare är vi kanske vana (och av nöd tvungna) att snabbt strukturera en föreläsning och sedan prata på i en eller flera timmar. Men för att få en 15 minuter presentation att flyta på, vara visuellt tilltalande och dessutom se lätt och ledig ut, krävs krävs timtal av förberedelser och planering.

Hur mycket tid skulle krävas för att kunna genomföra en tvåtimmars-föreläsning med samma kvalitet? Är det önskvärt? Kan TED-talks-formatet ur den aspekten till och med vara skadligt vad gäller förväntningar på vad en föreläsning på universitetet kan innehålla?

Videon visar också hur de flesta av oss måste kämpa mot och med sin nervositet. Därför kan den vara en bra länk att ge sina studenter inför redovisningstunga perioder.