Stödja eller utmana? I artikeln Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav, reflekterar Maria Zackariasson om “studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning”.

Länk till artikeln (Högre utbildning).

I artikeln berör Zackariasson hur olika former av stress, fördomar, rykten och känslor komplicerar uppsatsskrivandet – oavsett hur handledare vänder och vrider på sig för att möta studenters förväntning.

olika studier av handledning av studenter och doktorander har ändå visat att just oro, rädsla och ångest hör till de känslor som ofta är mest framträdande

Zackariasson (2019)

Skribenten visar på hur komplexa situationer ständigt uppstår i handledandet. Som exempel nämns balansgången mellan att lugna oroliga studenter att “det löser sig” bara de jobbar med sin uppsats, samtidigt som det finns en vetskap att inte alla kommer lyckas.

För att närma sig lösningen på problemet berör författaren olika former av scaffolding (stöttning).