Kan vi som lärare med förhållandevis enkla medel hjälpa våra studenter med motivation? Ett möjligt svar på den frågan skulle vara att spela en viss typ av musik i samband med (lämpligen före och efter) föreläsningar.

En studie publicerad i Nature föreslår att

Heroic-sounding music evoked more positive, exciting, constructive, and motivating thoughts, while sad-sounding music evoked more calm or demotivating thoughts

Koelsch, Bashevkin, Kristensen, Tvedt & Jentschke (2019)

Studien utfördes på 62 personer. Författarna resonerar att “empowering music” kan ge självförtroende inför svåra uppgifter och reducera distraherande tankar vid tillfällen då tankearbete krävs.