Behöver du texta ett youtube-klipp? Ett snabbt hjälpmedel för att komma igång är den svenska webbtjänsten Texta mig. Ange adress till klippet och en e-postadress som underlaget ska skickas till. Efter några minuter kommer en .srt fil med tidkoder och transkriberat genom Googles taligenkänning.

Transkriberingen är inte perfekt, så texten kräver manuell handpåläggning. Den stora fördelen är att texten levereras indelad i tidkoder, så textningen hamnar på rätt plats direkt i videon efter du laddat upp .srt-filen på Youtube.

Dela via: