Zoom är det verktyg som lärare, forskare och studenter vid Umeå universitet kan använda för att skapa e-möten. Nu i uppsatsseminarietider kan det vara lämpligt att bekanta sig med hur mötesverktyget fungerar. För lärare på Humfak finns möjlighet att kontakta Humlab där stöd finns att få för den som känner sig osäker och inte tidigare har använt verktyget. Ni kan boka in tid för att få individuell hjälp och support vid ert första e-möte. Men utöver detta direkta personliga stöd går det också att kontakta UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd), där det finns verkstäder att anmäla sig till. På ITS hemsida finns behjälpliga steg-för-steg-manualer, lämpliga för den som föredrar att prova sig fram på egen hand.

Satish Patel

Inför ett pedagogiskt seminarium som arrangerades på institutionen för idé- och samhällsstudier nu i maj skapade IKT-coachen Satish Patel en instruktionsvideo i vilken han förklarar hur studenter ska gå tillväga för att ansluta till ett e-möte som en lärare skapat. Denna video är fri att använda för alla lärare på universitetet, och ni hittar den genom att följa länken här under.

IKT-coachen Satish Patels instruktionsfilm till studenter:
https://play.umu.se/media/t/0_v7rrgki9

För att gå till Zooms inloggningsida:
https://umu.zoom.us

Manualer att använda på ITS webbsida:
https://manual.its.umu.se/?s=zoom

UPL:s verkstäder (sök er fram till verkstaden om Zoom):
https://www.aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till-utbildning/hogskolepedagogisk-utbildning/verkstader-och-seminarier/