När vi undervisar på distans är en av många utmaningar att försöka skapa en lärmiljö som är engagerande, interaktiv och “mänsklig”. En lösning för många är att arrangera liveseminarier med hjälp av olika videokonferensverktyg. Nackdelen med dessa är att det ofta är svårt att hittat tider som passar för alla studenter, då det inte är ovanligt att de parallellt med studierna yrkesarbetar eller kanske vistas i ett annat land i en annan tidszon. Det finns dock asynkrona videoverktyg som kan fungera minst lika bra, eller bättre, där studenter kan göra sina inlägg tidsmässigt oberoende av varandra, och där seminariet blir mer utsträckt i tid, men utan att behöva bli textbaserat. Ett sådant verktyg jag använt tidigare är VoiceThread, som fungerar bra men som kräver att studenter skapar egna konton. Ett annat verktyg som jag nu använt mig av för första gången heter Flipgrid, och där kan studenter istället använda sig av sitt gapps-konto, som de automatiskt tilldelas när de registreras på en kurs vid universitetet. Efter att du som lärare skapar en ämnessida i Flipgrid för en viss uppgift (“a topic”) och sedan delar länken till uppgiften till studenterna, kan studenterna sedan logga in med sin gapps-användare och spela in videoinlägg på sidan och även ge videokommentarer på varandras inlägg.

Flipgrid når ni på denna länk:
https://flipgrid.com/

Jag har här gjort en instruktionsfilm till studenterna där jag förklarar för dem hur en videoinspelning går till. Denna film är på engelska och kan användas av alla lärare som är sugna på att prova på verktyget. Mina erfarenheter hittills är att det fungerat smärtfritt och mycket bra!