Jag är nog inte den enda som funderat över lämpligheten i att använda smileys i kommunikationen med studenter. En ny studie sätter fingret precis på vad det är som jag egentligen varit lite rädd för – undergräver jag på detta sätt min egen lärarauktoritet och blir det inte lite…tramsigt? Men samtidigt har jag tyckt att det jag skriver till studenterna lätt låter hårt och okänsligt utan dessa smileys.

I en ny studie som publiceras i tidskriften Studies in Higher Education har en forskargrupp i Edinburgh försökt utröna vilken effekt emotikoner har i lärare-till-student interaktioner. De konkluderar att:


Overall, within the context of our studies the increased warmth from emoticons arguable overrides decreased competence, if competence is even decreased (i.e. in online feedback). Thus, in the study of CMC [computer-mediated communications] within higher education literature our study finds emoticons to be an important strategic tool for impression management if the goal of communications, is (1) to be seen as warm, (2) encourage a response to an invited behaviour, or (3) increase the scores of student evaluation.

Ben marder, David Houghton, Antonia Erz, Lloyd Harris and Ana Javornik, “Smile(y) – and your students will smile with you? the effects of emoticons on impressions, evaluations, and behaviour in staff-to -student communication”, Studies in higher education, 2019.
DOI: 10.1080/03075079.2019.1602760

Länk till artikeln