F: Du satt nyligen i humanisthusets vardagsrum och tog emot gymnasieelever som nu står inför uppgiften att välja utbildning till hösten. Vilka är de vanligaste frågorna man får som studievägledare vid sådana här tillfällen?

S: Här kan jag bara svara utifrån min roll som studievägledare i religionsvetenskap och teologi: Det är nog frågan om användbarheten av studierna, dvs vad man kan jobba med om man studerat religionsvetenskap och teologi.

F: Finns det saker man gör som studievägledare som de flesta inte känner till?

S: Att vara studievägledare är en förvånansvärt mångfacetterad syssla. Det handlar naturligtvis i hög utsträckning om att svara på frågor eller på olika sätt informera om våra utbildningar och kurser men frågorna handlar inte bara om vilka kurser man ska läsa utan kan handla om allt från studieteknik till praktiska frågor ”när livet kommer emellan” och påverkar den ursprungliga studieplanen. En av de stora arbetsuppgifterna för mig är att reda ut hur andra lärosätens kurser förhåller sig till vårt kursutbud. Någon har sagt att numera är hela Sverige ett enda campus, och det ligger en hel del i det. Studenter som läser teologi på distans via internet läser ofta kurser vid olika lärosäten som de sedan samlar i en examen hos oss i Umeå eller vid annat lärosäte. Detta blir en utmaning för mig som studievägledare att hjälpa dessa studenter att navigera runt i systemet eftersom olika lärosäten kan ha helt olika uppbyggnad på sina utbildningar och kursutbud.  

F: Förstår studenterna vad en studievägledare är till för?
S: Det tycker jag att de oftast verkar göra. Ibland får jag frågor som egentligen hör till studieadministratörens bord och studieadministratören får frågor som hör till mitt bord men vi har ett nära och gott samarbete så det finns inget problem i detta.

F: Vad tycker du är mest givande och mest utmanande med att vara studievägledare?

S: Svaret är detsamma både för det som är mest givande och det som är mest utmanande: Mötet med alla studenterna och att få finnas med och tänka till i planeringen för deras framtid tillsammans med dem.