Vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper använder vi enkätverktyget Websurvey för att göra kurs och programutvärderingar. I videon nedanför visar jag fördelarna med ett sådant verktyg.

Vill du skaffa en användare? Följ denna länk till universitetets sida.