Som forskare har jag (Jenny Eklöf) koll på (nåja, nästan) vilka tidskrifter som jag tycker publicerar intressant och trovärdig forskning inom mitt ämnesområde. Fram till för ett halvår sedan var mitt enda sätt att bevaka och följa publiceringen i dessa tidskrifter att genom universitetsbiblioteket leta fram tidskrifterna och sedan besöka deras respektive förlagssidor. Det jag numera gör är att använda ett verktyg som finns att tillgå via universitetsbiblioteket – Browzine – och jag tänkte i den instruktionsvideo jag skapat visa hur jag använder verktyget och beskriva det sätt på vilket det hjälper mig att enkelt och smidigt följa högskolepedagogisk forskning. Kan kanske vara något för dig?

Det finns två nackdelar med Browzine, som inte framgår i min video. Det ena är att inte alla tidskrifter finns tillgängliga genom Browzine, vilket kan utgöra ett problem. Det andra är att alla former av appar och program som är tänkta att underlätta för oss i vårt arbete också löper risk att istället skapa stress. Ibland kan det faktiskt vara skönt att inte veta hur mycket som skrivs och publiceras, i alla fall i situationer då vi kanske inte har något utrymme att faktiskt sitta ned och läsa artiklarna. Jag har själv inte upplevt det på det sättet, men inser att det skulle kunna bli fallet för vissa personer, i vissa lägen.