I intervjuserien Excellenta samtal diskuterar de excellenta lärarna Erik Lindenius och Per-Olof Ågren vad som utgör excellens.