Många på universitetet är idag medvetna om att Högskolelagen stipulerar att lärosätena ska verka för hållbar utveckling. Många är också medvetna om att det råder ganska stor förvirring om vad detta egentligen innebär. Och vad har exempelvis de humanistiska ämnena för relevans för förståelsen och hanteringen av hållbarhetsutmaningen? I denna film reder Erland Mårald ut begreppen.