Av Jenny Eklöf

Sedan 1 januari 2019 började en ny lag gälla i Sverige – Lag om tillgänglighet till digital offentlig service – där 2016 års EU-direktiv, det så kallade “webbdirektivet”, genomförs i svensk lag.

Det står ännu inte helt klart exakt vilka krav som den nya lagen kommer att ställa på oss som myndighet med avseende på hur vårt undervisningsmaterial ska göras tillgängligt. Vi står dock redan idag inför vissa utmaningar, exempelvis när vi på våra nätkurser får studenter med hörselnedsättning. Majoriteten av de föreläsningar som används på nätkurser idag är endast tillgängliga i videoformat utan undertexter. Det finns ingen upphandlad tjänst för undertextning, utan lärare (institutionerna) förväntas kunna ordna detta själva. I väntan på att en sådan tjänst kommer (om den kommer) har jag här skapat en öppen webbsida där jag visar hur man gör om man vill texta en videoföreläsning med hjälp av programmet Camtasia.

TIPS! Webbsidan är gjort i Google Sites – ett verktyg tillgängligt för alla anställda och studenter vid Umeå universitet. Ni hittar verktyget när ni loggar in med er GApps-adress.

På myndigheten för digital förvaltning, DIGG, kan du läsa mer om webbdirektivet. Länk till sida.