En psykologistudie från USA visar på att olika lärstilar (som passar olika personer) kan vara en myt. I studien fick studenter genomföra ett s k VARK-test för att se vilken lärstil de var mest kompatibla med. I jämförelse med de studenter i kontrollgrupper som inte följde en personlig lärstil upptäcktes att:

Student grade performance was not correlated in any meaningful way with their dominant learning style or with any learning style(s) they scored highly on. Also, while most students (67 per cent) actually failed to study in a way consistent with their supposedly preferred learning style, those who did study in line with their dominant style did not achieve a better grade […] than those who didn’t.

Källa och fortsatt läsning: Research Digest