Studier visar på att studenters föreläsningsanteckningar påverkar studieresultaten. Det är en fördel att föra anteckningar, men studenternas förmåga att skriva bra anteckningar varierar. Olika former av förstrukturerade anteckningar har därför testats (Chen et al 2017).

Att dela ut papperskopior av sina slides skulle kunna ses som ett sätt att hjälpa studenterna strukturera anteckningarna. Ett flertal studier pekar dock på att det förfarandet är kontraproduktivt för studenters lärande. Efterföljande minnestester visar att studenter som serveras färdiga eller semistrukturerade listor är sämre på att återge detaljer från föreläsningar. En studie publicerad augusti 2018 (Hyeyoun) kommer fram till att:

Access to no slide copy was more effective than full or partial copies.